Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

05-11-2008

W związku z postulatami dotyczącymi przesunięcia daty wprowadzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia zmian w "algorytmie grupera" informuję, iż wejście w życie wersji 4 algorytmu zostaje przesunięte na dzień 1 grudnia 2008 r.

W tym celu zostanie wprowadzona nowa, 7 wersja pliku parametryzującego, zgodna z wersją 3 algorytmu oraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 94/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Dla świadczeń zrealizowanych od dnia 1 października 2008 r. obowiązującą wersją grupera systemu JGP jest wersja 5.3.7.

Osoby, które pobrały plik parametryzujący w wersji 6, prosimy o pobranie i zainstalowanie aktualnej wersji.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

      Jacek Paszkiewicz

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności