Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

10-09-2008

Komunikat w sprawie opublikowania nowego pliku parametryzujacego.
Uwaga:
W związku z wątpliwościami, które pojawiły się po ostatniej publikacji pliku parametryzującego w wersji 5 informujemy, że została popełniona oczywista pomyłka dotycząca numeru wersji grupera. Obowiązująca wersja grupera powinna mieć numer 5.3.5.

Przekazujemy państwu nowy plik parametryzujący, zawierający zmiany wynikające z opublikowanego zarządzenia Nr 67/2008/DSOZ z dnia 04 września 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Plik parametryzujący jest przeznaczony dla producentów oprogramowania szpitalnego.

Uwagi do komunikatu:

W związku z błędem technicznym, który ujawnił się po publikacji, przekazujemy poprawioną wersje pliku parametryzującego w wersji 5. Osoby, które pobrały plik parametryzujący w wersji 4, prosimy o ponowne pobranie aktualnej wersji.

W związku z wątpliwościami, które pojawiły się po ostatniej publikacji pliku parametryzującego w wersji 5 informujemy, że została popełniona oczywista pomyłka dotycząca numeru wersji grupera. Obowiązująca wersja grupera powinna mieć numer 5.3.5.

Poprawione zostały następujące błędy: 

Arkusz "wykaz specjalności komórek"

  • usunięto kod 2500 - Oddział/zespół chirurgii jednego dnia.

Arkusz "wersja JGP"

  • zmieniono pole "wersja parametrów" z 4 na 5.
Wszystkie aktualności