Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

18-06-2008

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania szpitalnego. Uzupełnienia w dokumentacji są wynikiem analizy przesłanych przez Państwa uwag i pytań oraz merytorycznych wniosków pilotażu systemu JGP. Mamy nadzieję, że wersja ta spełni Państwa oczekiwania.
W dokumencie podane zostały dane kontaktowe osób, które udzielą Państwu, w razie potrzeby, dodatkowych informacji.

Wszystkie aktualności