Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

13-06-2008

W dniu 12 czerwca 2008 r. Narodowy Fundusz Zdrowia przekazał do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wersję elektroniczną Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych. Jest to tłumaczenie i adaptacja oryginalnej wersji 2007 r. ICD-9 CM, przystosowane do potrzeb finansowania w systemie JGP przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie Fundusz wystąpił do Ministra Zdrowia o uwzględnienie zmiany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie określenie wzorów formularzy sprawozdawczych... (Dz. U. Nr 36, poz. 202 ze zm.). Proponuje się oznaczenie wersji NFZ jako ICD-9 PL w. 5. Oznaczenie może ulec zmianie w trakcie rejestracji.

Strona z klasyfikacją ICD-9 do pobrania

Wszystkie aktualności