Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

09-05-2008

Komunikat dla producentów oprogramowania dla szpitali w sprawie informacji potrzebnych do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Przekazujemy Państwu dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania szpitalnego.
W dokumentacji podane zostały dane kontaktowe osób, które udzielą Państwu niezbędnych informacji dodatkowych. Prosimy o zgłaszanie pytań (najlepiej za pomocą poczty elektronicznej - na adres wop@nfz.gov.pl) z podaniem nazwy firmy, adresu kontaktowego, danych kontaktowych osoby reprezentującej w sprawie JGP oraz nazwy systemu szpitalnego, którego jesteście Państwo producentem.
W dniu 28 maja 2008 roku zorganizowane zostanie spotkanie (dla producentów oprogramowania szpitalnego), w czasie którego wyjaśnimy zgłoszone przez Państwa uwagi.

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa mailem na adres: do dnia 19 maja 2008 roku. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:
Imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy, nazwa systemu informatycznego dedykowanego szpitalowi, adres mail, telefon kontaktowy.
W mailu zgłoszeniowym prosimy jednocześnie o zamieszczenie uwag do prezentowanego materiału (w przypadku wysłania uwag oddzielnym mailem prosimy o wskazanie dokładnych informacji teleadresowych).
Po otrzymaniu zgłoszenia z każdym z Państwa skontaktujemy się osobiście potwierdzając rejestracje uczestnika, termin i miejsce spotkania.

W przypadku dużego zainteresowania zostaną zorganizowane spotkania w dodatkowych terminach. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Na spotkaniu w pierwszej kolejności omówione będą tematy zgłoszone mailowo do dnia 19 maja 2008 roku.

W OW NFZ udostępniony zostanie serwis za pomocą którego świadczeniodawca będzie mógł przekazać w komunikacie XML faza0 dane dotyczące hospitalizacji (bez danych rozliczeniowych).

W odpowiedzi na przesłany komunikat świadczeniodawca otrzyma komunikat zwrotny z listą kodów JGP, które mógłby wykazać do rozliczenia. Otrzymaną listę JGP należy zweryfikować z umowa podpisaną przez świadczeniodawcę.

Dzięki takiemu podejściu świadczeniodawca sam będzie mógł wybrać grupę JGP, która najbardziej odpowiada rozliczanej hospitalizacji.

Wszystkie aktualności