Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

16-04-2010

W załączeniu przekazujemy państwu nowe pliki parametryzujące wersja 18 oraz wersja 19. Poniżej w tabeli przedstawiono daty obowiązywania odpowiednich wersji grupera JGP:

Dla świadczeń zrealizowanych w okresie

Wersja obowiązująca do 31.03.2010 r.

Wersja obowiązująca od 01.04.2010 r.

Opis zmian

01.01-31.03.2010 r.

5.7.17

5.7.18

Plik parametryzujący:
Wersja 18 umożliwia rozliczenie grupy G24 oraz H85 w zakresie chirurgia jednego dnia.

01.04-31.12.2010 r.

5.7.17

5.9.19

Opis algorytmu grupera JGP:
Zmiana polega na dodaniu w komunikacie atrybutu "kody-icd" informującego o wyłączeniu w danej komórce organizacyjnej wskazanych kodów ICD.
Plik parametryzujący:
Wersja 19 jest tożsama z wersją 18 pliku w zakresie definicji parametrów JGP oraz list procedur i rozpoznań. Zmiana wersji dotyczy zmian w arkuszu "wykaz specjalności komórek".

Strona z plikami w formacie XML

Wszystkie aktualności