Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

25-03-2010

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Wersja ta, będzie obowiązywała dla świadczeń zrealizowanych od 1 kwietnia 2010 r.

W załączeniu przekazujemy również zmienioną strukturę komunikatu publikowanych danych dotyczących parametrów grupera JGP uwzględniającą zmianę w opisie algorytmu grupera JGP. Zmiana polega na dodaniu w komunikacie atrybutu "kody-icd" informującego o wyłączeniu w danej komórce organizacyjnej wskazanych kodów ICD.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności