Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

21-01-2010

Przekazujemy Państwu nowy plik parametryzujący w wersji 16., zawierający zmiany wynikające z opublikowanego zarządzenia Nr 69/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Strona z plikami w formacie XML

Wszystkie aktualności