Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

10-07-2009

Przekazujemy Państwu nowy plik parametryzujący w wersji 15, zawierający zmiany wynikające z opublikowanego zarządzenia Nr 28/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz plik zawierający Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych ICD-9 PL w wersji 5.6.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 lipca 2009 r. obowiązuje w dalszym ciągu wersja 7 opisu algorytmu grupera. O terminie wdrożenia wersji 8 opisu algorytmu grupera zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.

Dokumentacja jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Strona z plikami w formacie XML

Wszystkie aktualności