Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

16-06-2009

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

W załączeniu przekazujemy Państwu nowy wzór komunikatu "Struktura komunikatu danych dla wyznaczania grup JGP w fazie "0" (Komunikat XML - faza0 v1.3.doc), uwzględniający zmiany w opisie algorytmu grupera JGP.

Jednocześnie informujemy, że w komunikacie SWIAD wprowadzono:

  • zmianę krotności elementu nfz:zgoda-plat z "0-1" na "0-2",
  • dla atrybutu //nfz:zgoda-plat/@typ-zgody dopuszczono dodatkową wartość "5" (5 - udział w badaniu klinicznym), dla której nr porozumienia na udział w badaniu klinicznym należy przekazać w atrybucie //nfz:zgoda-plat/@nr-zgody.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności