Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

27-03-2009

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Uzupełnienia w dokumentacji są wynikiem opublikowania zarządzenia Nr 19/2009/DSOZ z dnia 19 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania szpitalnego.

Poniżej w tabeli przedstawiono daty obowiązywania odpowiednich wersji grupera JGP.

Dla świadczeń zrealizowanych
w okresie

Wersja obowiązująca

Opis zmian

01.04-31.12.2009 r.

5.7.14

Opis algorytmu grupera JGP:
Dodano opis obsługi parametrów "kod ograniczenia dla trybu przyjęcia" i "kod ograniczenia dla trybu wypisu".
Plik parametryzujący:
Wersja 14 uwzględnia zmiany wynikające z zarządzenia nr 19/2009/DSOZ Prezesa NFZ

01.01-31.03.2009 r.

5.6.13

Plik parametryzujący:
Wersja 13 uwzględnia zmiany dotyczące opisu świadczenia kod 5.53.01.0001473 - Znieczulenie ogólne lub dożylne (wg ICD-9) u dziecka do zabiegów diagnostycznych i badań diagnostycznych, wprowadzone zarządzeniem nr 19/2009/DSOZ Prezesa NFZ. Przedmiotowe zmiany dotyczą arkusza "Kat.1c" oraz "Macierz sumowania kat. 1c".

 

Wszystkie aktualności