Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

30-01-2009

W związku z błędem technicznym, który ujawnił się po publikacji, przekazujemy poprawioną wersję pliku parametryzującego w wersji 12. Osoby, które pobrały plik parametryzujący w wersji 11, prosimy o ponowne pobranie poprawionego pliku parametryzującego.

Poprawione zostały następujące błędy: 

Arkusz "Listy procedur"

Lista procedur C34:
kod procedury 20.85 - dodano rangę procedury = 2;
kod procedury 20.94 - dodano rangę procedury = 2;
kod procedury 98.11 - dodano rangę procedury = 2.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności