Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

30-12-2008

Przekazujemy państwu nowy plik parametryzujący, zawierający zmiany wynikające z opublikowanego zarządzenia Nr 110/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 grudnia 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Jednocześnie przypominamy, że świadczenia rozliczone według wcześniejszych wersji pliku parametryzującego systemu JGP, których zmiana nie dotyczy, będą potraktowane jako rozliczone prawidłowo.

Wszystkie aktualności