Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

17-12-2008

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Wersja ta, będzie obowiązywała od 1 stycznia 2009 r.

W załączeniu przekazujemy plik parametryzujący bez danych wsadowych w celu pokazania jego nowej struktury oraz nowy wzór komunikatu "Struktura komunikatu danych dla wyznaczania grup JGP w fazie "0" (Faza-0-v5_2.doc), uwzględniający zmiany w opisie algorytmu grupera JGP.

Informacja o przedmiotowych zmianach podana zostaje z wyprzedzeniem pozwalając Państwu na jej płynne wdrożenie od dnia 1 stycznia 2009 r. Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności