Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

20-11-2008

W odpowiedzi na postulaty dotyczące potrzeby wprowadzenia zmian w algorytmie grupera systemu JGP w celu umożliwienia wskazania przez świadczeniodawców do rozliczenia grupy systemu JGP wyznaczonej według rozpoznania ICD-10, dla przypadku, kiedy wyznaczone według zrealizowanych procedur ICD-9 grupy nie figurują w pakiecie określonym dla danego zakresu świadczeń, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje.

Zgodnie z obecnym algorytmem grupowania aplikacja grupera w pierwszej kolejności bada możliwość wyznaczenia JGP według sprawozdanych procedur ICD-9. Jeżeli grupa zostanie wyznaczona ale nie zawiera się w pakiecie danego zakresu, nie jest możliwe rozliczenie takiej hospitalizacji. Takie działanie algorytmu jest uzasadnione dla kluczowych procedur ICD-9, ale często wskazanie

w sprawozdaniu drobnych procedur powodowało, że niemożliwe było rozliczenie hospitalizacji - algorytm kończył przebieg wynikiem negatywnym bez badania rozpoznania.

Dokonane zostały zmiany w algorytmie grupera systemu JGP, które pozwolą, w opisanym przypadku,  na wskazanie do rozliczenia przez świadczeniodawców grupy systemu JGP, wyznaczonej na podstawie rozpoznania ICD-10 i dopuszczonej w pakiecie określonym dla danego zakresu świadczeń.  

W nawiązaniu do komunikatu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 listopada 2008 r.  informujemy, że wersja 4 opisu algorytmu grupera JGP zostaje wycofana, a w jej miejsce wchodzi wersja 5, która zostanie wprowadzona do systemu JGP z dniem 1 grudnia 2008 roku. Zmiana ta umożliwi rozliczenie ww. opisanych hospitalizacji za okres od 1 lipca 2008 r.

Jednocześnie informujemy, iż zmiany dotyczą wyłącznie hospitalizacji, których nie można było rozliczyć w wyniku działania dotychczasowego algorytmu grupera JGP oraz przypominamy, że świadczenia rozliczone według wcześniejszych wersji pliku parametryzującego systemu JGP,  których zmiana nie dotyczy, będą potraktowane jako rozliczone prawidłowo.

Poniżej w tabeli przedstawiono daty obowiązywania odpowiednich wersji grupera JGP.

Dla świadczeń zrealizowanych w okresie

Wersja obowiązująca do 30.11.2008 r.

Wersja obowiązująca od 01.12.2008 r.

 

Opis zmian

01.07 - 30.09.2008 r.

5.3.5

5.5.8

Opis algorytmu grupera JGP:
Wersja 5 umożliwia rozliczenie grupy systemu JGP wyznaczonej według rozpoznania ICD 10, w przypadku, kiedy wyznaczone według zrealizowanych procedur ICD-9 grupy nie figurują w pakiecie określonym dla danego zakresu świadczeń.
Plik parametryzujący:
Wersja 8 umożliwia prawidłowe rozliczenie grupy K57;
Dodano ograniczenia wiekowe dla grup N21 - N26.

01.10 - 31.12.2008 r.

5.3.7

5.5.9

Opis algorytmu grupera JGP:
j.w.
Plik parametryzujący:
Wersja 9 jest tożsama z wersją 7 pliku. Zmiana wersji wynika z potrzeby zachowania ciągłości  wersjonowania.


Zastępca Prezesa NFZ
ds. medycznych

Jacek Grabowski

Wszystkie aktualności