Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

29-10-2008

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Uzupełnienia w dokumentacji są wynikiem opublikowania zarządzenia Nr 94/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania szpitalnego.

Wszystkie aktualności