Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

23-03-2011

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2011 roku nie będzie publikowany plik parametryzujący wraz z macierzą sumowania świadczeń oraz opis algorytmu grupera w rodzaju leczenie szpitalne. Nie będzie również udostępniany kalkulator JGP i możliwość korzystania z fazy "0".

Niezbędne informacje służące do prawidłowego rozliczania zrealizowanych świadczeń będą zawarte jak dotychczas w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Wszystkie aktualności