Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

29-10-2010

Przekazujemy Państwu uaktualnioną dokumentację potrzebną do przygotowania aplikacji grupera, na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającą kwalifikację rekordu pacjenta i wyznaczenie do rozliczenia właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. Wersja ta, będzie obowiązywała dla świadczeń zrealizowanych od 1 listopada 2010 r.

W załączeniu przekazujemy również zmienioną strukturę komunikatu danych dla wyznaczania grup JGP w fazie "0".

Dokumentacja niniejsza jest przeznaczona dla producentów oprogramowania dla świadczeniodawców.

Wszystkie aktualności