Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

22-09-2010

Przekazujemy państwu nowe pliki parametryzujące (wersja 23 oraz 24). Poniżej w tabeli przedstawiono daty obowiązywania odpowiednich wersji grupera JGP:

Dla świadczeń zrealizowanych w okresie

Wersja obowiązująca do 21.09.2010 r.

Wersja obowiązująca od 22.09.2010 r.

Opis zmian

01.07 - 31.08.2010 r.

5.9.22

5.9.23

Plik parametryzujący:
Zmiana dotyczy korekty kodu produktu grupy J40 Ciężka łuszczyca, dodania wartości dla hospitalizacji < 2 dni dla grupy A59 Bóle głowy oraz usunięcia wartości dla hospitalizacji < 2 dni
z grupy B14 co jest zgodne z zarządzeniem
nr 32/2010/DSOZ.

01.09 - 31.12.2010 r.

5.9.22

5.9.24

Plik parametryzujący:
Plik zawiera zmiany wynikające z zarządzenia
nr 51/2010/DSOZ.

Strona z plikami w formacie XML

Wszystkie aktualności