Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat DSOZ

16-07-2010

Komunikat w związku z opublikowaniem nowych plików paramteryzujących

W załączeniu przekazujemy państwu nowe pliki parametryzujące wersja 20, 21 oraz 22. Poniżej przedstawiamy daty obowiązywania odpowiednich wersji grupera JGP:

Dla świadczeń zrealizowanych w okresie 01.01 - 31.03.2010 r.

Wersja obowiązująca do 30.06.2010 r. - 5.7.18

Wersja obowiązująca od 01.07.2010 r. - 5.7.20

Opis zmian:

  • Zmiana dotyczy wyłącznie grup związanych z przeszczepieniem narządów, tj: G30, L93 - L97.

Dla świadczeń zrealizowanych w okresie 01.04 - 30.06.2010 r.

Wersja obowiązująca do 30.06.2010 r. - 5.9.19

Wersja obowiązująca od 01.07.2010 r. - 5.9.21

Opis zmian:

  • Zmiana dotyczy wyłącznie grup związanych z przeszczepieniem narządów, tj: G30, L93 - L97.

Dla świadczeń zrealizowanych w okresie 01.07 - 31.12.2010 r.

Wersja obowiązująca do 30.06.2010 r. - 5.9.19

Wersja obowiązująca od 01.07.2010 r. - 5.9.22

Opis zmian:

  • Plik zawiera wszystkie zmiany wynikające z zarządzenia nr 32/2010/DSOZ.

W pliku parametryzującym - wersja 22 wprowadzono następującą poprawkę:

kod procedury 89.141 - dodano rangę procedury = 3;

kod procedury 89.394 - dodano rangę procedury = 3.

Osoby, które pobrały plik parametryzujący w wersji 22, prosimy o ponowne pobranie poprawionego pliku parametryzującego.

Strona z plikami w formacie XML

Wszystkie aktualności