Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat Prezesa NFZ

24-07-2008

Komunikat z dnia 23 lipca 2008 roku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych informacji, dotyczących zastosowania do rozliczenia charakterystyki JGP, algorytmu JGP, grupera JGP oraz wskazania wersji odpowiednich dla danego okresu sprawozdawczego, w tym wersji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - Rewizja Dziesiąta oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych

Na podstawie § 15 ust. 12 zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenia szpitalne.

Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje w załączeniu dokument, który stanowi zestaw informacji niezbędnych do przygotowania aplikacji grupera na potrzeby szpitalnych systemów informatycznych, umożliwiającego kwalifikację rekordu pacjenta do właściwej grupy systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Dokument w obecnej wersji uwzględnia zgłoszone uwagi i eliminuje dostrzeżone błędy edycyjne.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

Wszystkie aktualności