Dla Świadczeniodawcy

Aktualności

Kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, pełna dostępność do świadczeń zgodnie ze wskazaniami medycznymi, możliwość zgłoszenia do programu na każdym etapie ciąży - to elementy programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży, który uruchamia Narodowym Funduszu Zdrowia.

P.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna podpisał w środę (13 kwietnia br.) zarządzenie regulujące zasady funkcjonowania programu opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży. Od lipca placówki medyczne, które przystąpią do konkursu i spełnią określone kryteria mogą realizować program, a przyszłe mamy - korzystać z nowych rozwiązań.

W myśl zarządzenia, kobiety w ciąży, które zgłoszą się do programu, uzyskają w ramach opieki finansowanej przez NFZ, pełnoprofilową opiekę w okresie ciąży, porodu oraz w okresie sześciu tygodni po urodzeniu dziecka. Warto podkreślić, że ciężarna będzie mogła zgłosić się do programu na każdym etapie ciąży.

Nad bezpieczeństwem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej oraz lekarzy szpitala. W ramach opieki koordynowanej zespół będzie zapewniał całość opieki nad matką i dzieckiem od momentu potwierdzenia ciąży lub zgłoszenia się pacjentki do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych sześciu tygodni życia. Opieka po urodzeniu dziecka będzie obejmować między innymi wizyty położnej w domu oraz konsultacje w zakresie karmienia piersią.

Szpital - współkoordynator programu zapewniając jakość, ciągłość i kompleksowość opieki - będzie mógł skorzystać z nowego sposobu rozliczenia. Placówka, która zdecyduje się realizować program opieki koordynowanej, może liczyć na wyższe finansowanie, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań. Do programu mogą przystąpić te placówki, które deklarują minimum 600 porodów rocznie i jednocześnie zabezpieczą dostęp do poradni ginekologiczno-położniczych oraz położnej.

Jest to całkowicie nowy projekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu kobieta zyskuje kompleksową opiekę, a co za tym idzie poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie ciąży i porodu - podkreśla Andrzej Jacyna p.o. Prezesa Funduszu. Zmieniamy model opieki – w tym wypadku nad kobietą i jej nowo narodzonym dzieckiem – tak, aby na pierwszym miejscu nie stały procedury i ich wyceny, ale dobro i interes pacjenta – dodaje.

Warto zaznaczyć, że jest to nowy projekt uwzględniający mechanizmy, które nie były dotychczas stosowane. Zakładamy, że program będzie się rozwijał mówi Wojciech Zawalski dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ. Jak dodaje: Zdajmy sobie sprawę z tego, że ośrodki będą musiały dostosować się do nowych oczekiwań, między innymi doszkolić swój personel w zakresie realizacji nowych zadań wynikających z programu lub pozyskać nowy - szczególnie w zakresie prowadzenia  ciąży przez położne.

Wymiernym efektem wprowadzonych zmian ma być kompleksowa opieka medyczna nad matką i dzieckiem, poprawa komfortu i poczucia bezpieczeństwa kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu, zmniejszenie umieralności okołoporodowej, a także mniejsza liczba cięć cesarskich.

 

Pliki do pobrania

Ponad 200 osób uczestniczyło w zorganizowanym przez lubelski oddział wojewódzki NFZ spotkaniu  dotyczącym koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży (KOC). Spotkanie odbyło się 26 kwietnia w Lublinie. To pierwsze z cyklu zaplanowanych w oddziałach NFZ szkoleń dotyczących programu opieki koordynowanej.

Narodowy Fundusz Zdrowia w spotkaniu reprezentowali p. Wojciech Zawalski – Dyrektor  Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej, p. Sylwia Wądrzyk –  p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, p. Joanna Syta – koordynator spotkania ze strony Centrali NFZ,  Kierownictwo Lubelskiego OW NFZ.

Konferencja szkoleniowa zgromadziła wielu zainteresowanych. W spotkaniu uczestniczyło około 200 osób, w tym:  konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii, przewodniczący Izb Pielęgniarek i Położnych, dyrektorzy szpitali, kierownicy i ordynatorzy klinik i  oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych, lekarze ginekolodzy i położnicy, położne, przedstawiciele praktyk POZ oraz inne osoby zainteresowane realizacją programu. W spotkaniu udział wzięli także koordynatorzy KOC z lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego oddziału wojewódzkiego NFZ.

źródło - Lubelski OW NFZ

Pliki do pobrania

Blisko 260 położnych z całej Polski wzięło udział w piątek (6 maja 2016 r.) w Warszawie w konferencji szkoleniowej dla położnych „Koordynowana opieka zdrowotna nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej?”.

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji dotyczących wprowadzenia opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC). W konferencji szkoleniowej udział wzięli: Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Centrali NFZ Wojciech Zawalski, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia Beata Cholewka, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego mgr Leokadia Jędrzejewska oraz Gilbert Mościcki, radca prawny z Biura Prawnego Centrali NFZ.

Na zakończenie konferencji przeprowadzono dyskusję z uczestnikami, podczas której dyrektor Wojciech Zawalski odpowiadał na pytania dotyczące opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży. Uczestnicy spotkania rozmawiali m.in. na temat kompetencji, roli i zadań położnej w koordynowanej opiece nad kobietą w ciąży.

źródło - Biuro Komunikacji Społecznej

Pliki do pobrania

„Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży w praktyce” – pod takim hasłem 10 maja w Gdańsku odbyło się spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez pomorski oddział wojewódzki NFZ. W spotkaniu wzięło udział ponad 120 osób, w tym przedstawiciele kierownictw pomorskich szpitali, ordynatorzy oddziałów położniczo-ginekologicznych, położne, reprezentanci praktyk POZ oraz AOS, a także członkinie Izby Pielęgniarek i Położnych, lekarze oraz goście z województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

O założeniach i istocie nowego programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży opowiadał Wojciech Zawalski, dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ przy wsparciu Sylwii Wądrzyk-Bularz, szefowej Biura Komunikacji Społecznej Centrali Funduszu. Z kolei o lokalnych uwarunkowaniach związanych z wprowadzeniem programu mówił Michał Brzeziński, zastępca do spraw medycznych dyrektora pomorskiego OW NFZ.

Podczas spotkania goście zapoznali się również z prawnymi aspektami umów, których zawarcie pozwoli na udział w programie zainteresowanych podmiotów medycznych oraz z kwestiami organizacyjnymi leżącymi w kompetencjach koordynatorów programu ze strony NFZ, powołanymi w każdym z oddziałów Funduszu.

źródło - Pomorski OW NFZ

Pliki do pobrania

Ponad 150 osób wzięło w czwartek (12 maja) udział w zorganizowanej przez wielkopolski oddział wojewódzki NFZ w Poznaniu konferencji pod tytułem „Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży w praktyce” Uczestnicy z kilku województw  (wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego) dyskutowali na temat wprowadzenia i funkcjonowania w praktyce tego projektu.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele środowiska medycznego – lekarze, pielęgniarki, położne oraz menadżerowie szpitali, przedstawiciele OIPiP z Poznania i Bydgoszczy, a także Wielkopolski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Narodowy Fundusz Zdrowia reprezentowali: pan Wojciech Zawalski – Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ – pomysłodawca KOC, pani Sylwia Wądrzyk – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ, kierownictwo Wielkopolskiego OW NFZ oraz wojewódzcy koordynatorzy KOC. Podczas dyskusji omawiano założenia programu opieki koordynowanej nad kobietami w ciąży, uwarunkowania prawne oraz kwestie organizacyjne związane z jego wdrożeniem.

Poznańska konferencja dotycząca KOC, była trzecią z pięciu spotkań zaplanowanych w różnych miastach Polski.

źródło - Poznański OW NFZ

Pliki do pobrania

Prawie 300 przedstawicieli środowiska medycznego z województw: śląskiego, małopolskiego, opolskiego i świętokrzyskiego wzięło udział w zorganizowanej przez Śląski OW NFZ konferencji dotyczącej koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Uczestnicy spotkania, które 17 maja 2016 r. odbyło się w Domu Lekarza w Katowicach, omawiali założenia i zasady funkcjonowania programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia: p. Wojciech Zawalski – Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ – pomysłodawca KOC, p. Sylwia Wądrzyk – p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ, p. Maja Starczewska – Główny Specjalista Działu Leczenia Szpitalnego Centrali NFZ, p. Jerzy Szafranowicz – Dyrektor Śląskiego OW NFZ oraz wojewódzcy koordynatorzy KOC przedstawili prawne i organizacyjne kwestie związane z realizacją koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży. Położne, pielęgniarki, lekarze, przedstawiciele izb pielęgniarskich i placówek medycznych oraz menadżerowie szpitali mieli okazję zadać pytania i rozwiać wszystkie wątpliwości dotyczące nowego programu, który już od 1 lipca 2016 r. ma być realizowany w placówkach medycznych, wyłonionych w konkursie.

źródło - Śląski OW NFZ

 

Pliki do pobrania

W poniedziałek (23 maja 2016 r.) odbyło się w Łodzi ostatnie z cyklu spotkań poświęconych programowi opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży. Na konferencję pt. ”Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży w praktyce” licznie przybyli świadczeniodawcy, którzy wyrażali swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie.

Narodowy Fundusz Zdrowia w spotkaniu reprezentowali p. Wojciech Zawalski – Dyrektor  Departamentu Świadczeń Opieki  Zdrowotnej, p. Sylwia Wądrzyk –  p.o. Dyrektora Biura Komunikacji Społecznej, p. Katarzyna Olszewska– koordynator spotkania ze strony Centrali NFZ,  a także Kierownictwo Łódzkiego Oddziału NFZ oraz pracownicy, którzy mają za zadanie wspierać świadczeniodawców w realizacji tego projektu.

W konferencji uczestniczyło około 150 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele lekarzy, pielęgniarek i położnych, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, dyrektorzy szpitali, kierownicy i ordynatorzy klinik oraz oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych oraz przedstawiciele poradni podstawowej opieki zdrowotnej. W szkoleniu wzięli udział również koordynatorzy KOC z łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Podczas ożywionej dyskusji przedstawione zostały założenia i cele programu koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży, a także omówione zostały wątpliwości, które zgłosili zaproszeni goście.

źródło - Łódzki OW NFZ

Pliki do pobrania