Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DGL

08-05-2017

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad  i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod i wersja

51715024 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie przekazania danych o przystąpieniu do programu.

Kod i wersja

51715025 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie zgodności daty przystąpienia do programu z datą końca wykonywania świadczenia.

Kod i wersja

51715026 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie  czy ilość substancji czynnej przekazana z faktury jest równa sumie ilości substancji czynnej przekazanej z poszczególnych pozycji faktury związanych z daną pozycją rozliczeniową.

Kod i wersja

51715022 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie zgodności kodu ICD10 ze słownikiem wariantów schematu podania.

Kod i wersja

51790020   w wersji 1.1  i walidacja  51790021  w wersji 1.1 

Nazwa

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu taryfa nie jest większa od taryfy, która wynika z wartości dla pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa.

Kod i wersja

51715023 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy  kod świadczenia wykazany w pozycji rozliczeniowej jest powiązany z tym samym kodem grupy substancji co kod EAN przekazany z danymi dodatkowymi dla produktów lekowych, element nfz:chemioterapia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności