Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian dot. łączenia kodów specjalnego rozliczenia w 2024 roku

Komunikat dla świadczeniodawców

22.02.2024
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie sprawozdawania danych w elemencie personel-real i calk-personel-real (dotyczy komunikatu SWIAD)

Komunikat dla świadczeniodawców

21.12.2023
Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie zmian dot. łączenia kodów specjalnego rozliczenia w 2024.

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

28.04.2023
Komunikat w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (KODY SPECJALNEGO ROZLICZENIA)

Komunikat dla świadczeniodawców

15.12.2022
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

23.11.2022
Komunikat w sprawie stosowania współczynników korygujących rozliczaną krotność (KODY SPECJALNEGO ROZLICZENIA)

Komunikat dla świadczeniodawców

15.11.2022
Komunikat w sprawie przekazywania danych dotyczących realizacji świadczeń z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL)

Komunikat dla świadczeniodawców

07.09.2022
Komunikat w sprawie przekazywania danych dotyczących realizacji świadczeń z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej (RDTL)

Komunikat dla świadczeniodawców

04.08.2022
w sprawie przekazywania danych o fakturach zakupu produktów/leków/substancji leczniczych (określonych przez płatnika) innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych (w tym RDTL).

Komunikat dla świadczeniodawców

12.07.2022
Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej wymagających zgody płatnika.
Zobacz więcej

Komunikaty Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej