Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DGL

26-04-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji wymienione w poniższej tabeli.

Poniższe weryfikacje umożliwią świadczeniodawcom sprawozdawanie świadczeń z zakresu chemioterapii i programów lekowych zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Prezesa NFZ.

Kod i wersja

51722003 w wersji 1.1

Nazwa

Czy taryfa przekazana przez świadczeniodawcę jest równa taryfie wyznaczonej przez taryfikator hospitalizacji w chemioterapii.

Kod i wersja

51715034 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy kod EAN wykazany w pozycji rozliczeniowej mógł być sprawozdany z kodem zakresu przekazanym w ramach elementu nfz: chemioterapia.

Kod i wersja

51715037 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie przekazania danych o przystąpieniu do programu.

Kod i wersja

51715039 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy świadczenia z zakresu programów lekowych sprawozdano z oczekiwaną krotnością we wskazanym okresie czasu.

Kod i wersja

51715040 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy nie przekroczono dopuszczalnej długości czasu udzielania świadczeń w programie lekowym.

Kod i wersja

51715041 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy nie przekroczono maksymalnej dawki dziennej substancji czynnej z chemioterapii podanej pacjentowi w przypadku, gdy lek był podany w lokalizacji.
 

Kod i wersja

51715042 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy rozliczono raz krotność o wartości 1 dla diagnostyk w programach, których całość terapii trwa krócej niż 12 miesięcy.

Kod i wersja

51715043 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy dla świadczeń, dla których konieczne jest określenie umiejscowienia, sprawozdanych w ramach typów umów 03/5 i 03/8 zostały przekazane dane o umiejscowieniu.

Kod i wersja

51715044 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy w ramach sprawozdawanego świadczenia z zakresu programy lekowe przekazano dodatkowo wymagane świadczenie lekowe.

Kod i wersja

51715045 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy w ramach sprawozdawanego świadczenia z zakresu chemioterapia podano dodatkowo wymaganą substancję czynną.

Kod i wersja

51715046 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie czy sprawozdana krotność wynika z ilości substancji podanej pacjentowi.

Kod i wersja

51715047 w wersji 1.1

Nazwa

Sprawdzenie, czy w ramach sprawozdanego świadczenia z zakresu chemioterapia podano wymaganą substancję czynną.

 

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności