Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DSOZ

10-06-2019

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności