Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DSOZ

25-06-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji wymienione w poniższej tabeli. Poniższe weryfikacje umożliwią świadczeniodawcom sprawozdawanie świadczeń związanych z leczeniem udarów w zakresie leczenia szpitalnego oraz z zakresu realizacji programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Kod sprawdzenia

Sprawdzenie - nazwa

Kod błędu

Komunikat dla Świadczeniodawcy

50502006

Sprawdzenie wymagalności wypełnienia ankiety udarowej

50502006

Brak wypełnionej ankiety udarowej

50502007

Sprawdzenie wymagalności wypełnienia ankiety udarowej

50502007

Brak wypełnionej ankiety udarowej

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wszystkie aktualności