Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DSOZ

06-08-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50409001

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w POZ OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1

50409001

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1

50409002

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w POZ OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1 z poprawnym numerem księgi rejestrowej

50409002

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z poprawnym numerem księgi rejestrowej

50409003

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w POZ OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1 z datą wystawienia skierowania zapisaną w ramach danych CSIOZ wystawionego eSkierowania, która mieści się w datach kontaktu, w ramach którego wykazano OID eSkierowania 

50409003

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z datą wystawienia skierowania, która mieści się w datach kontaktu

50409004

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w POZ OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1 i flaga świadcząca o wystawieniu skierowania do AOS/ASDK/Szpitala zapisana w ramach danych CSIOZ wystawionego eSkierowania przyjęła wartość inną niż 'N'  

50409004

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z flaga świadcząca o wystawieniu skierowania do AOS/ASDK/Szpitala

50409010

Sprawdzenie czy przekazano poprawną krotność świadczenia lekarza poz związanego  z zapewnieniem rejestracji e-skierowania wystawionego pacjentowi w podmiocie leczniczym świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie

50409010

Niepoprawna krotność świadczenia lekarza poz związanego z zapewnieniem rejestracji e-skierowania wystawionego pacjentowi w podmiocie leczniczym świadczeniodawcy wystawiającego e-skierowanie

50409011

Sprawdzenie czy przekazano poprawną krotność świadczenia lekarza poz związanego z zapewnieniem rejestracji e-skierowania wystawionego pacjentowi w innym podmiocie leczniczym niż świadczeniodawca wystawiają skierowanie

50409011

 Niepoprawna krotność świadczenia lekarza poz związanego z zapewnieniem rejestracji e-skierowania wystawionego pacjentowi w podmiocie leczniczym świadczeniodawcy innym niż wystawiający e-skierowanie

50409021

Sprawdzenie czy na dzień weryfikacji zostały wyznaczone niezbędne wartości wskaźników AOS_WYST_eSkier i/lub AOS_POB_eSkier_DO_REALIZACJI

50409021

Na dzień weryfikacji nie zostały wyznaczone jeszcze w OW niezbędne wartości wskaźników dla AOS_WYST_eSkier i/lub AOS_POB_eSkier_DO_REALIZACJI

50409022

Sprawdzenie czy przekazano poprawną krotność świadczenia w związku z zastosowaniem jednego ze współczynników specjalnego rozliczenia związanego z promocja eSkierowań (AOS -wystawianie eSkierowań) realizujące założenia przedstawione w pkt powyżej

50409022

Przekazano niepoprawną krotność świadczenia w związku z zastosowaniem współczynnika specjalnego rozliczenia związanego z promocja eSkierowań (AOS -wystawianie eSkierowań) obowiązującego na dzień zakończenia pozycji rozliczeniowej

50409031

Sprawdzenie, czy w ramach promocji eSkierowań w AOS wykazano co najmniej jeden OID wystawionego eSkierowania

50409031

W ramach kontaktu, do którego sprawozdano pozycję rozliczeniową nie wykazano żadnego OID wystawionego eSkierowania

50409032

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w AOS OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1

50409032

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1

50409033

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w AOS OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1 z poprawnym numerem księgi rejestrowej

50409033

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z poprawnym numerem księgi rejestrowej

50409034

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w AOS OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1 z datą wystawienia skierowania zapisaną w ramach danych CSIOZ wystawionego eSkierowania, która mieści się w datach kontaktu, w ramach którego wykazano OID eSkierowania 

50409034

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z datą wystawienia skierowania, która mieści się w datach kontaktu

50409035

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w AOS OID wystawionego eSkierowania został zarejestrowany w P1 i flaga świadcząca o wystawieniu skierowania do AOS/ASDK/Szpitala zapisana w ramach danych CSIOZ wystawionego eSkierowania przyjęła wartość inną niż 'N'  

50409035

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z flaga świadcząca o wystawieniu skierowania do AOS/ASDK/Szpitala

50409036

Sprawdzenie czy wykazany w ramach promocji eSkierowań w AOS OID eSkierowania został zarejestrowany w P1 z poprawnym miejscem udzielania świadczeń

50409036

Żaden ze sprawozdanych OID wystawionego eSkierowania @1 nie został zarejestrowany w P1 z poprawnym miejscem udzielenia świadczenia

50409037

Sprawdzenie czy użycie kodu specjalnego rozliczenia związanego z promocją wystawionych eSkierowań w AOS następuje wyłącznie do pozycji rozliczeniowych  w ramach których wykazano OID eSkierowania zarejestrowanego w P1

50409037

Nieprawidłowe użycie kodu specjalnego rozliczenia

 

  Źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności