Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat DSOZ

11-09-2020

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

51313025

Sprawdzenie, czy dla weryfikowanej pozycji rozliczeniowej spełnione są warunki rozliczenia w ramach hospitalizacji dot. kilku procedur ICD9

51313025

W ramach hospitalizacji/epizodu nie spełniono warunków dot. procedur ICD9 dla rozliczenia danego świadczenia

51601098

Sprawdzenie przekazania kodu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF dla rehabilitacji ambulatoryjnej

51601098

Nie przekazano informacji o klasyfikacji icf

51601099

Sprawdzenie przekazania kodu międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania ICF dla rehabilitacji stacjonarnej

51601099

Nie przekazano informacji o klasyfikacji icf

51609041

Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieka ze wskazań nagłych (AON)

51609041

Nie jest zachowany warunek odstępu dni od rozpoznania urazu

51609042

Sprawdzenie możliwości rozliczenia ambulatoryjnego świadczenia specjalistycznego w zakresie pediatrii / chorób wewnętrznych

51609042

Brak w systemie wcześniejszych świadczeń dotyczących zakończenia opieki pohospitalizacyjnej

51609043

Sprawdzenie odstępu pomiędzy rehabilitacją pooperacyjną, a leczeniem szpitalnym

51609043

Brak wcześniejszej hospitalizacji

z wymaganym ICD9 w wymaganym okresie

51609044

Sprawdzenie odstępu pomiędzy rehabilitacją a leczeniem szpitalnym zachowawczym

51609044

Brak wcześniejszej hospitalizacji

z wymaganym ICD10 w wymaganym okresie

51616026

Sprawdzenie występowania podstawy do sumowania świadczeń w ramach diagnostyki onkologicznej

51616026

Brak świadczenia podstawowego dla świadczeń dosumowywanych w ramach diagnostyki onkologicznej

51619035

Sprawdzenie przekroczenia limitu punktowego zgody indywidualnej

(z uwzględnieniem współczynnika)

51619035

Przekroczony został limit punktowy zgody indywidualnej o podanym numerze

(z uwzględnieniem dopuszczalnej korekty krotności)

51690106

Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń z innych zakresów przez świadczeniodawcę realizującego KON-PIERS

51690106

Świadczenia sprawozdane nieprawidłowo przez świadczeniodawcę realizującego KON_PIERS

51690107

Sprawdzenie poprawności sprawozdania urazów wielonarządowych przez Centra Urazowe Dziecięce

51690107

Urazy wielonarządowe sprawozdane nieprawidłowo przez Centrum Urazowe Dziecięce

51690108

Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń związanych z obrażeniami mnogimi

51690108

Nieprawidłowo zastosowano wskaźnik  wskazujący na charakter obrażeń w stosunku do  rozpoznań ICD10 wykazanych dla hospitalizacji

51690109

Sprawdzenie poprawności sprawozdania urazów wielonarządowych przez Centra Urazowe

51690109

Urazy wielonarządowe sprawozdane nieprawidłowo przez Centrum Urazowe

Źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej  

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności