Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

27-04-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50601100

Sprawdzenie przekazania informacji o ocenie funkcji skurczowej lewej komory (lvef)

50601100

Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie przekazano informacji o ocenie funkcji skurczowej lewej komory (lvef)

50601102

Weryfikacja poprawności kodów świadczeń podawanych przy wpisie na listę oczekujących (//wpis@kod-proc)

50601102

Przekazany kod nie występuje w słowniku procedur KL_PRC

51608064

Sprawdzenie wykazania świadczeń zabiegowych zrealizowanych w ramach dnia fizjoterapii domowej

51608064

Nie spełniony minimalny limit świadczeń  zabiegowych dla wszystkich wykazanych w tym dniu produktów rozliczeniowych

51608065

Sprawdzenie wykazania świadczeń jednostkowych warunkujących rozliczenie rozliczenie weryfikowanego świadczenia (w tym samym dniu)

51608065

Nie został spełniony dzienny limit świadczeń  zabiegowych dla produktu rozliczeniowego z uwzględnieniem jego krotności

51608066

Sprawdzenie limitu dziennego świadczeń jednostkowych z uwzględnieniem trybu realizacj (amb/ dom)

51608066

Przekroczony limit dzienny świadczeń jednostkowych statystycznych lub w danym dniu nie wykazano świadczenia rozliczeniowego lub zachodzi niezgodność pomiedzy świadczeniami rozliczeniowymi

51608068

Sprawdzenie rodzajów sprawozdanych świadczeń jednostkowych szukanych dla określonego świadczenia badanego

51608068

Nie wszystkie świadczenia rozliczane w danym dniu są w jednakowym trybie realizacji

51619044

Sprawdzenie przekazania wymaganego numeru zgody indywidualnej  (nfz:zgoda-plat) dla świadczeń RDTL

51619044

Świadczenie wymaga przekazania nr zgody płatnika

51690118

Sprawdzenie ceny świadczenia jednostkowego  z obowiązującym planem umowy

51690118

Cena jednostkowa nie jest zgodna z aktualnym planem umowy

51790004

Sprawdzenie nadmiarowości przekazania kodu EAN

51790004

Nadmiarowe przekazanie danych o kodzie EAN

51790007

Sprawdzenie, czy przekazane pozycje faktur zakupowych istnieją w bazie danych OW NFZ (zostały sprawozdane komunikatem FZX)

51790007

Przekazano informacje o pozycjach faktur zakupowych, które nie zostały sprawozdane komunikatem FZX

51790008

Sprawdzenie, czy kod EAN  przekzany komunikatem SWIAD jest zgodny z pozycjami faktur  zakupowych (FZX) sprawozdanych pod pozycją rozliczeniową

51790008

Przynajmniej jedna pozycja z faktur zakupowych zawiera inny kod EAN niż przekazane komunikatem SWIAD

51790014

Sprawdzenie, czy przekazane pozycje faktur zakupowych istnieją w bazie danych OW NFZ (zostały sprawozdane komunikatem FZX)

51790014

Przekazano informacje o pozycjach faktur zakupowych, które nie zostały sprawozdane komunikatem FZX

51790015

Sprawdzenie czy daty sprzedaży z faktur wykazanych pod pozycją rozliczeniową nie są późniejsze niż data końca realizacji pozycji rozliczeniowej.

51790015

Sprawozdana data sprzedaży z  faktury wykazanej pod pozycją rozliczeniową była  późniejsza niż data końca realizacji pozycji rozliczeniowej

51790023

Sprawdzenie, czy przekazane pozycje faktur zakupowych istnieją w bazie danych OW NFZ i zostały sprawozdane komunikatem FZX przez wskazanego świadczeniodawcę

51790023

Przekazano informacje o pozycjach faktur zakupowych, które nie zostały sprawozdane komunikatem FZX

51790024

Sprawdzenie, czy przekazane pozycje faktur zakupowych istnieją w
bazie danych OW NFZ i zostały sprawozdane komunikatem FZX
przez świadczeniodawcę

51790024

Przekazano informacje o pozycjach faktur zakupowych, które nie zostały sprawozdane komunikatem FZX

51790026

Sprawdzenie, czy kod EAN przekazany komunikatem SWIAD jest zgodny z pozycjami faktur zakupowych (FZX) sprawozdanych pod pozycją rozliczeniową

51790026

Kod EAN przekazany komunikatem SWIAD jest zgodny z pozycjami faktur zakupowych (FZX) sprawozdanych pod pozycją rozliczeniową

52010001

Sprawdzenie czy etap, w którym znajdował się proces KOS-BAR w dacie końca pozycji rozliczeniowej jest etapem w ramach którego dany produkt jednostkowy można wykazać

52010001

Nie można wykazać świadczenia jednostkowego w etapie leczenia wynikającym z danych zarejestrowanych w procesie KOS-BAR

52010002

Sprawdzenie czy etap w ramach którego wykazano produkt jednostkowy posiada właściwy status

52010002

Nie można wykazać świadczenia jednostkowego w etapie leczenia ze statusem wynikającym z danych zarejestrowanych w procesie KOS-BAR

52010003

Sprawdzenie czy świadczeniodawca który sprawozdał pozycję rozliczeniową z danym produktem jednostkowym jest świadczeniodawcą uprawnionym do wykazania tego produktu

52010003

Śiadczeniodawca który sprawozdał pozycję rozliczeniową z danym produktem jednostkowym nie jest świadczeniodawcą uprawnionym do wykazania tego produktu

52010004

Sprawdzenie pojedynczego wykazania produktu jednostkowego rozliczeniowego w ramach danego etapu KOS-BAR

52010004

Krotność/ suma krotności produktu jednostkowego rozliczeniowego jest nie poprawna

52010005

Sprawdzenie poprawności rozliczenia premii procesu KOS-BAR (poprawna wysokość premii)

52010005

Nie poprawna wysokość premii procesu KOS-BAR

52010006

Sprawdzenie wykazania wymaganych produktów jednostkowych w ramach etapu procesu KOS-BAR we właściwych przedziałach czasu, gdy dla danego produktu zostały określone tego typu wymagania

52010006

Nie są spełnione kryteria czasowe zrealizowanych świadczeń jednostkowych wymaganych w ramach etapu procesu KOS-BAR

52010007

Sprawdzenie wykazania wymaganych produktów jednostkowych w ramach etapu procesu KOS-BAR

52010007

Nie są spełnione warunki wystąpienia świadczeń jednostkowych wymaganych w ramach etapu procesu KOS-BAR

52010008

Sprawdzenie możliwości rozliczenia produktów rozliczeniowych z modułu Rehabilitacja programu pilotażowego KOS-BAR

52010008

Nie są spełnione warunki rozliczenia modułu Rehabilitacja programu pilotażowego KOS-BAR ze względu na krotność produktów statystycznych

52010009

Sprawdzenie czy krotność wykazanego produktu rozliczeniowego należącego do moduł Rehabilitacja KOS-BAR wynika z krotności powiązanych z nim produktów jednostkowych

52010009

Krotność wykazanego produktu rozliczeniowego należącego do moduł Rehabilitacja KOS-BAR nie wynika z krotności powiązanych z nim produktów jednostkowych

52010010

Sprawdzenie czy sumaryczna krotność wykazanych produktów rozliczeniowych rozliczających moduł Rehabilitacja KOS-BAR jest dopuszczalna

52010010

Sumaryczna krotność wykazanych produktów rozliczeniowych rozliczających moduł Rehabilitacja KOS-BAR nie jest dopuszczalna

52715015

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikajacej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt  bez dodatkowych współczynników) - dla poz-chem

52715015

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z  wartości leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx

52715016

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu krotność świadczenia nie jest większa od wynikajacej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt z dodatkowymi współczynnikami) - dla poz-chem

52715016

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z  wartości leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx

52715017

Sprawdzenie, wartości pozycji rozliczeniowej w przypadku produktów leczniczych stosowanych w RDTL

52715017

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z  wartości leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx

52715018

Sprawdzenie zgodności przekazanych cen za leki (cena leku nie większa od ceny hurtowej brutto) dla produktów finansowanych w ramach RDTL

52715018

Przekazano nieprawidłową krotność świadczenia w stosunku do ceny hurtowej leku

52715019

Sprawdzenie zgodności przekazanych cen za leki (cena leku nie większa od  limitu taryfy lub taryfy RS) dla produktów finansowanych w ramach RDTL

52715019

Przekazano nieprawidłową krotność świadczenia w stosunku do możliwej taryfy

 

Wszystkie aktualności