Dla Świadczeniodawcy

Aktualności i komunikaty

Ważne!

Komunikat w sprawie zmiany sposobu publikacji informacji o powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołach Koordynacyjnych.

Zespół ds. Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka - protokoły z posiedzeń

20.09.2023
Protokoły z posiedzeń Zespołu do spraw Leczenia Zapalenia Błony Naczyniowej Oka

Leczenie chorych na raka kolczystokomórkowego skóry - protokoły

07.09.2023
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia chorych na raka kolczystokomórkowego skóry

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

07.09.2023
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Leczenie Chorób Siatkówki - protokoły z posiedzeń

21.08.2023
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorób Siatkówki

Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu – protokoły z posiedzeń

31.07.2023
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu