Dla Świadczeniodawcy

Aktualności i komunikaty

Ważne!

Komunikat w sprawie zmiany sposobu publikacji informacji o powołanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zespołach Koordynacyjnych.

Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B - protokoły

18.04.2024
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.

Leczenie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) - protokoły

09.04.2024
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA).

Leczenie Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni- protokoły z posiedzeń

29.03.2024
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Chorych na Rdzeniowy Zanik Mięśni

Leczenie chorych na raka kolczystokomórkowego skóry - protokoły

28.03.2024
Protokoły z posiedzenia Zespołu Koordynacyjnego ds. leczenia chorych na raka kolczystokomórkowego skóry

Leczenie Chorych na Raka Podstawnokomórkowego skóry - protokoły z posiedzeń

14.03.2024
Protokoły z posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Chorych na Raka Podstawnokomórkowego skóry.