O NFZ

Kontrole NFZ

Sprawozdanie z działalności Departamentu Kontroli za I półrocze 2022 r.

12.09.2022
Sprawozdanie z działalności Departamentu Kontroli za I półrocze 2022 r. Dokument zawiera informacje o przeprowadzonych przez Departament Kontroli kontrolach i czynnościach sprawdzających.

Kontrole zewnętrzne w I półroczu 2022 roku

23.08.2022
Sprawozdanie o wynikach kontroli przeprowadzonych przez instytucje kontroli zewnętrznej w I półroczu 2022 roku w Narodowym Funduszu Zdrowia

Kontrole w I kwartale 2022 r.

03.06.2022
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Departament Kontroli w I kwartale 2022 r.