O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” - API Terminy Leczenia

01-03-2019

W ramach prac w projekcie „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował API Terminy Leczenia na portalu dane.gov.pl.

API Terminy Leczenia

Usługa udostępnia dane znajdujące się w Informatorze o Terminach Leczenia, które przekazywane są przez świadczeniodawców (np. szpitale, poradnie specjalistyczne). W bazie znajdują się informacje dotyczące tego, gdzie najszybciej zostanie udzielone świadczenie w ramach umowy z NFZ. Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury medyczne, programy lekowe, świadczenia w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących, obejmują w szczególności:

1)dane świadczeniodawcy,

2)dane o miejscach udzielania świadczeń,

3)liczbę osób wpisanych na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne wg stanu na koniec miesiąca,

4)datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.

Należy podkreślić, że informacje o terminach leczenia są przekazywane do NFZ bezpośrednio przez placówki medyczne. Szpitale i poradnie są zobowiązane do przekazywania co tydzień do Oddziału Wojewódzkiego NFZ informacji o prowadzonych listach osób oczekujących na leczenie.

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.03.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 22.05.2019 08:29
Źródło: Departament Informatyki
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności