O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja” - API Terminy Leczenia – zmiana wersji

20-12-2019

Informujemy, że w związku z przygotowywaniem systemu NFZ do wymagań o których mowa w obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. nowym brzemieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.) w ramach publikowanego API Terminy Leczenia (https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/) została udostępniona nowa wersja 1.2.

Jednocześnie informujemy, że dotychczas obowiązująca wersja 1.1 będzie dostępna przez okres przejściowy nie krótszy niż jeden miesiąc i oznaczona statusem przestarzała (deprecated)

Źródło: Departament Informatyki

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 20.12.2019 00:00
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności