O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji"

16-10-2019

Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 4.3 Współpraca  ponadnarodowa.

Celem Projektu jest wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 16.10.2019 12:08
Aktualizacja informacji: 18.11.2019 09:47
Źródło: Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności