Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne

02.06.2020
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Projekt zarządzenia – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

12.05.2020
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23.04.2020
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia – leczenie stomatologiczne

07.04.2020
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie 47/2018/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

06.03.2020
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia

Projekt zarządzenia - dofinansowanie informatyzacji - pielęgniarki i położne

05.03.2020
Projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne