Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - leczenie stomatologiczne

18.01.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

15.01.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

12.01.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

18.12.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (projekt z 17 grudnia 2020 r.), celem zaopiniowania.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

18.12.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne celem zaopiniowania.

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

18.11.2020
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.