Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

12.11.2020
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – programy lekowe

06.11.2020
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Projekt zarządzenia – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

26.10.2020
Komunikat w celu przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

Projekt zarządzenia – opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

16.10.2020
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w r. opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia - realizacja umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

11.09.2020
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne:

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

11.09.2020
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ponownie przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe