Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - lecznictwo uzdrowiskowe

02.01.2020
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Projekt zarządzenia - zawieranie i realizacja umów - Profil Zaufany

31.12.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

Projekt zarządzenia - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23.12.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Projekt zarządzenia - onkologiczne świadczenia kompleksowe - KON- Pierś

19.12.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

19.12.2019
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

11.12.2019
Komunikat dotyczący przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (KOS-zawał).