Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

06.12.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych (projekt z dnia 3.12.2021 r.)

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne

06.12.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne (projekt z 2.12.2021 r.)

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe KOS -ZAWAŁ

06.12.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne – świadczenia kompleksowe (projekt z 02.12.2021 r.)

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem

19.11.2021
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

09.11.2021
Przekazanie do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.  

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

29.10.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty.