Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - szczegółowe komunikaty sprawozdawcze XML dotyczące świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

15.02.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - opieka paliatywna i hospicyjna

13.02.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 54/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

02.02.2017
W związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2017 r...

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie stomatologiczne

27.01.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne...

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne

18.01.2017
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - rehabilitacja lecznicza

15.12.2016
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń...