Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

26.03.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Projekt zarządzenia - warunki udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców POZ

26.03.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej.

Projekt zarządzenia - program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego

24.03.2021
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

19.03.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

12.03.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

02.03.2021
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe