Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia– leczenie szpitalne – programy lekowe

12.05.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Projekt zarządzenia – leczenie szpitalne – chemioterapia

06.05.2021
Centrala NFZ przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, celem zaopiniowania przez uprawnione podmioty

Projekt zarządzenia - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

05.05.2021
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie (SOK)

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Za życiem

05.05.2021
Projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem

Projekt zarządzenia - ustalenie jednolitego pliku sprawozdawczego

20.04.2021
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

Projekt zarządzenia - umowy o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych

20.04.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych: