Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - świadczenia POZ – SOR i IP

24.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie zabezpieczenia dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przez świadczeniodawców realizujących umowy w SOR i IP

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

18.06.2021
Komunikat w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

17.06.2021
Komunikat w sprawie przekazania do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne

Projekt zarządzenia - warunki i zawieranie umów - Podstawowa Opieka Zdrowotna

08.06.2021
Centrala NFZ przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez uprawnione podmioty, projekt zmiany zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Projekt zarządzenia - wyroby medyczne

24.05.2021
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Projekt zarządzenia - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

21.05.2021
Centrala NFZ przedstawia, w celu wyrażenia opinii projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna