Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

12.04.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

Projekt zarządzenia – warunki zawierania i realizacji umów – opieka paliatywna i hospicyjna

26.03.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna.

Projekt zarządzenia - warunków zawierania i realizacji umów - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

23.03.2018
Komunikat stanowiący sprostowanie do komunikatu w związku z przekazaniem do opiniowania projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach: opieka psychiatryczna i leczenie...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką

23.03.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długotermino

20.03.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem

14.03.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...