Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długotermino

20.03.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej...

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem

14.03.2018
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia, w celu wyrażenia opinii przez określone w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych...

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe

01.03.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia

01.03.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do konsultacji projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki zawierania i realizacji umów - programy zdrowotne

15.02.2018
Projekt zarządzenia stanowi realizację zmian w kryteriach oceny ofert wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu...

Projekt zarządzenia - program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”

24.01.2018
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.