Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Projekt zarządzenia - realizacja programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - chemioterapia

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - ambulatoryjna opieka specjalistyczna

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - koordynowana opieka nad kobietą i dzieckiem ("Za życiem")

27.05.2019
Prezes NFZ przedstawia do konsultacji proj. zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem.

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe

Projekt zarządzenia - warunki i realizacja umów - świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

27.05.2019
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w celu wyrażenia opinii przedstawia projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie