Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Lecznictwo uzdrowiskowe 2012 - projekt zarządzenia

15.12.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 2012 - projekt zarządzenia

07.10.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej na 2012 r. i lata...

Opieka paliatywna i hospicyjna 2012 - projekt zarządzenia

07.10.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna na 2012 r. i lata następne.

Podstawowa opieka zdrowotna 2012 - projekt zarządzenia

05.10.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2012 i lata następne.

Leczenie uzdrowiskowe - projekt zarządzenia na 2012 r.

03.10.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na 2012 r.

Leczenie szpitalne 2012 - projekt zarządzenia

29.09.2011
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne na 2012 r. i lata następne.