Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Terapeutyczne Programy Zdrowotne - projekt zarządzenia

09.09.2011
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - projekt zarządzenia

31.08.2011
Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Kkryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

10.08.2011
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne - projekt zarządzenia

28.07.2011
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne.

Podstawowa Opieka Zdrowotna - projekt zarządzenia

13.07.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa...

Leczenie szpitalne - projekt zarządzenia

16.06.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.