Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 2012 - projekt zarządzenia

29.09.2011
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie na 2012 r. i lata następne.

RTM 2012 - projekt zarządzenia

29.09.2011
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne na 2012 r.

AOS 2012 - projekt zarządzenia

23.09.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (na rok 2012).

Kryteria oceny ofert - projekt zarządzenia

16.09.2011
Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

AOS - projekt zarządzenia

16.09.2011
Projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Chemioterapia - projekt zarządzenia

09.09.2011
Komunikat w sprawie projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.