Zarządzenia Prezesa

Projekty zarządzeń

Komunikat DSOZ

05.10.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na...

Komunikat DSM

17.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.

Komunikat DSOZ

17.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.

Komunikat DSOZ

15.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r.

Komunikat DGL

11.09.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekty zarządzeń prezesa NFZ na 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne oraz w...

Komunikat DGL

05.08.2009
Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia do konsultacji projekt opisu terapeutycznego programu zdrowotnego: Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego.